top of page

Ý NGHĨA CỦA NGÀY LỄ 30/4 - 1/5 _ THE MEANING OF THE INDEPENDENCE DAY & THE NATIONAL WORKERS' DAY

Đã cập nhật: 20 thg 9, 20221. NGÀY 30/4 LÀ NGÀY GÌ?

Nếu bạn vẫn đang trăn trở vì sao chúng ta lại được nghỉ lễ ngày 30/4 thì lời giải đáp cho câu hỏi trên chính là ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất nước. Vì vậy, cứ đến 30/4 hằng năm, toàn dân nước Việt sẽ cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm để tưởng nhớ thế hệ đi trước.

Thật không nói quá khi công nhận đây chính là một cột mốc trọng đại, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với toàn dân, toàn Đảng và toàn quân ta. Trải qua lịch sử chiến tranh cứu nước khó khăn và lâu dài, vào ngày 30/4/ 1975, ông cha ta đã làm thất bại hoàn toàn ách thống trị của đế quốc Mỹ, vươn cao lá cờ Tổ quốc, báo hiệu sự toàn thắng của Đất nước Việt Nam.

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Chiến thắng vẻ vang ngày 30/4 này được xem là thành quả vĩ đại, đáng tự hào với truyền thống dựng và giữ nước hơn hàng nghìn năm của cha ông ta. Vì thế, cứ đến 30 tháng 4, các hoạt động chào mừng sẽ diễn ra nhằm tưởng niệm và ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc.

2. NGÀY 1/5 LÀ NGÀY GÌ?

Ngày 1/5 là ngày gì? Hằng năm, 1/5 được xem là ngày Quốc tế Lao Động. Đây là một dịp vô cùng quan trọng đối với người lao động, công nhân, viên chức trong cả nước. Vào ngày 1/5/1930, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cùng nhau biểu tình để đòi lại quyền lợi cho giai cấp công nông dân của nước ta.

Đây được xem là một dịp thể hiện tinh thần đoàn kết của cả dân tộc với giới chủ quốc tế. Không chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới, nhiều cuộc bãi công đã diễn ra nhằm yêu cầu được đáp ứng đầy đủ quyền lợi của giới công dân.

Bùng nổ hàng loạt cuộc biểu tình, sự khiêu khích và đàn áp ngày càng quyết liệt đã khiến cho Quốc tế Cộng sản thừa nhận và quyết định lấy ngày 1/5 trở thành ngày nghỉ ngơi và biểu dương lực lượng của nhân dân lao động toàn thế giới. Đó cũng là lý do và là lời giải đáp chính xác cho câu hỏi 1/5 là ngày gì.

3. LỊCH SỬ RA ĐỜI NGÀY 30/4 VÀ 1/5

  • Lịch sử ra đời ngày 30/4:

Nhận thấy cơ hội thuận lợi cho cách mạng, cuối năm 1974, đầu 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng Miền Nam. Nhờ sự thay đổi mau chóng của lực lượng Miền Nam, Bộ Chính trị đã nhấn mạnh đây chính là thời cơ tốt để đánh nhanh, thắng nhanh và thống nhất đất nước.