top of page

TIẾNG ANH C2 - CEFR C2CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Chương trình tiếng Anh giao tiếp tại Trạm Đa Ngôn Ngữ có 3 cấp độ được chia theo Sơ Cấp, Trung Cấp và Cao Cấp gồm 6 bậc: A1, A2, B1, B2, C1, C2 dựa theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để mô tả mức độ thông thạo ngôn ngữ. CEFR được chấp nhận rộng rãi ở khắp châu Âu và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới.

  • Sơ Cấp 1 tương đương CEFR A1

  • Sơ Cấp 2 tương đương CEFR A2

  • Trung Cấp 1 tương đương CEFR B1

  • Trung Cấp 2 tương đương CEFR B2

  • Cao Cấp 1 tương đương CEFR C1

  • Cao Cấp 2 tương đương CEFR C2


Ở trình độ C2 này người học được xem là có khả năng sử dụng thành thạo tiếng anh tương tự người bản xứ; đủ điều kiện nghiên cứu và làm việc trong môi trường học thuật. Trình độ Anh ngữ C2 về cơ bản là mức độ bản ngữ. Nó cho phép đọc và viết mọi loại văn bản thuộc bất kỳ chủ đề nào cũng như biểu đạt cảm xúc và ý kiến kèm sắc thái, và cho phép tham gia tích cực trong mọi môi trường học thuật hay công việc.


THẾ NÀO LÀ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH C1 - CEFR C1?

Theo Hội đồng Anh British Council, những người nằm ở trình độ C2 cần thoả mãn những yêu cầu sau đây:

  1. Có thể hiểu một cách dễ dàng