top of page

TIẾNG ANH A2 - CEFR A2

Đã cập nhật: 14 thg 8, 2022CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Chương trình tiếng Anh giao tiếp tại Trạm Đa Ngôn Ngữ có 3 cấp độ được chia theo Sơ Cấp, Trung Cấp và Cao Cấp gồm 6 bậc: A1, A2, B1, B2, C1, C2 dựa theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để mô tả mức độ thông thạo ngôn ngữ. CEFR được chấp nhận rộng rãi ở khắp châu Âu và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới.

  • Sơ Cấp 1 tương đương CEFR A1

  • Sơ Cấp 2 tương đương CEFR A2

  • Trung Cấp 1 tương đương CEFR B1

  • Trung Cấp 2 tương đương CEFR B2

  • Cao Cấp 1 tương đương CEFR C1

  • Cao Cấp 2 tương đương CEFR C2


Trình độ A2 tương ứng với những người có khả năng sử dụng tiếng Anh khi đi du lịch tại một nước nói tiếng Anh và giao lưu với những người nói tiếng Anh. Tuy nhiên, trình độ Anh ngữ A2 là không đủ để nghiên cứu học thuật hay sử dụng hầu hết phương tiện truyền thông bằng tiếng Anh (ti vi, phim ảnh, đài phát thanh, tạp chí,...)


THẾ NÀO LÀ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH A1 - CEFR A2?

Theo Hội đồng Anh British Council, những người nằm ở trình độ A2 cần thoả mãn những yêu cầu sau đây:

  • Có thể hiểu các câu và cấu trúc thông dụng về các lĩnh vực liên quan trực tiếp nhất (như các thông tin cơ bản về gia đình, bản thân, mua sắm, địa lý địa phương, việc làm).

  • Có thể giao tiếp trong các công việc đơn giản và lặp lại đòi hỏi việc trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về những vấn đề quen thuộc và lặp lại.

  • Có thể mô tả bằng từ ngữ đơn giản các khía cạnh về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.


Cụ thể về 4 kỹ năng như sau:


1. PHẦN NÓI:

Ở trình độ A2, bạn có thể giao tiếp trong những công việc đơn giản và thường ngày. Nó còn đòi hỏi sự trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về các chủ đề và hoạt động quen thuộc. Bên cạnh đó, bạn phải sử dụng một loạt các cụm từ và câu để mô tả một cách đơn giản về gia đình và những người khác, điều kiện sống, nền tảng giáo dục của bạn v