top of page

TIẾNG ANH A1 - CEFR A1

Đã cập nhật: 14 thg 8, 2022


CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Chương trình tiếng Anh giao tiếp tại Trạm Đa Ngôn Ngữ có 3 cấp độ được chia theo Sơ Cấp, Trung Cấp và Cao Cấp gồm 6 bậc: A1, A2, B1, B2, C1, C2 dựa theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để mô tả mức độ thông thạo ngôn ngữ. CEFR được chấp nhận rộng rãi ở khắp châu Âu và ngày càng phổ biến trên toàn thế giới.

  • Sơ Cấp 1 tương đương CEFR A1

  • Sơ Cấp 2 tương đương CEFR A2

  • Trung Cấp 1 tương đương CEFR B1

  • Trung Cấp 2 tương đương CEFR B2

  • Cao Cấp 1 tương đương CEFR C1

  • Cao Cấp 2 tương đương CEFR C2


Trình độ A1 tương ứng với những người sử dụng tiếng Anh cơ bản có thể hiểu và sử dụng những cách diễn đạt quen thuộc hằng ngày và các cụm từ rất cơ bản.


THẾ NÀO LÀ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH A1 - CEFR A1?

Theo Hội đồng Anh British Council, những người nằm ở trình độ A1 cần thoả mãn những yêu cầu sau đây:

  • Học viên có thể hiểu và sử dụng những cách diễn đạt thông thường hằng