top of page

TIẾNG ANH CEFR VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Đã cập nhật: 20 thg 9, 2022Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn quốc tế để mô tả khả năng sử dụng ngôn ngữ. Nó mô tả khả năng sử dụng ngôn ngữ theo 6 bậc, từ cấp độ A1 cho người mới bắt đầu, cho đến cấp độ C2 cho những người đã thành thạo một ngôn ngữ. Điều này giúp cho bất kỳ ai tham gia vào việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá ngôn ngữ, chẳng hạn như giáo viên hoặc người học, dễ dàng thấy được trình độ của các cấp độ khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa là các nhà tuyển dụng và các tổ chức giáo dục có thể dễ dàng so sánh các bằng cấp CEFR với các kỳ thi khác ở quốc gia của họ. Hãy cùng TPS tìm hiểu chi tiết hơn về tiếng Anh CEFR nhé!


______________________________***_____________________________1. CÁC CẤP ĐỘ CỦA CEFR:


1.1 LEVEL A: NGƯỜI DÙNG NGÔN NGỮ CĂN BẢN

Level A gồm có A1 Người mới bắt đầu (Beginner)A2 Cơ bản (Elementary)