top of page

IELTS LISTENING CÓ MẤY DẠNG?

Đã cập nhật: 20 thg 9, 2022Như đã đề cập ở bài viết trước về 5 điều NÊN và 2 điều KHÔNG NÊN khi làm phần LISTENING trong bài thi IELTS. Hôm nay TPS sẽ mang đến cho bạn đọc một chủ đề cũng khá quan trọng trong bài thi này đó là Ielts Listening có những dạng nào và cần lưu ý những gì khi làm các dạng đó.

Chúng ta có tất cả 4 dạng chính ( trong đó có những dạng nhỏ hơn) đó là:

  • Gap-fill tasks ( sentence/ summary/ form/ notes completion) and short-answer questions

  • Multiple choice

  • Matching ( information/ features/ sentence endings)

  • Plan/ Map/ Diagram labelling, Flow chart comlpetion

Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng dạng nhé


1. Gap-fill tasks ( sentence/ summary/ form/ notes completion) and short-answer questions


Trước khi nghe

  • Các bạn cần đọc thật kỹ yêu cầu của đề bài và xác định được số từ hoặc số từ hoặc/ và số cần điền vào chỗ trống

Ví dụ: NO MORE THAN ONE WORD, NO MORE THAN TWO WORDS,... hoặc NO MORE THAN ONE WORD AND/ OR A NUMBER, NO MORE THAN TWO WORDS AND/ OR A NUMBER,...

  • Dự đoán trước câu trả lời cho từng chỗ trống bằng cách xác định đó có thể là vị trí cho danh từ, động từ, tính từ, địa điểm,...

  • Tìm keywords ( từ khóa) và gạch chân những từ đó trong câu hỏi để bạn có thể dễ dàng theo dõi và bám sát thông tin trong quá trình nghe.

  • Đối với dạng Short-answer questions thì bạn phải gạch chân từ để hỏi như What/ Where/ Who/…để xác định được câu trả lời là gì trong khi nghe.