top of page

IELTS BAND 8+


Các bạn độc giả nên xem qua bài viết sau đây trước khi tìm hiểu sâu hơn về IELTS Band 8+ nhé! https://www.thepolyglotstation.com/post/ielts-la-gi


1. TRÌNH ĐỘ & NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI ĐẠT IELTS BAND 8+


Theo báo cáo của IELTS Annual, có tới 69% người dự thi được kết quả dưới 6.0, 9% được band 7.0 trở lên và dưới 3% đạt band 8.0. Vì vậy, có thể nói 8.0 là band điểm tương đối cao trong IELTS. Và đối với những ai đạt IELTS band 8+, họ đều có thể được công nhận năng lực ngoại ngữ


Trình độ C1 tương ứng với người sử dụng tiếng Anh có thể diễn đạt trôi chảy và tự nhiên. Họ có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả cho mọi mục đích.


CEFR quy định những điều sau về năng lực của học viên IELTS band 8+:

  • Học viên có thể hiểu nhiều loại văn bản dài hơn, khó hơn và nhận ra ý nghĩa tiềm ẩn trong đó.

  • Học viên có thể biểu đạt ý kiến của bản thân một cách trôi chảy và tự nhiên mà không cần phải cố tìm cách diễn đạt phù hợp.