WELCOME TO THE POLYGLOT STATION
TRẠM ĐA NGÔN NGỮ

LỚP HỌC NGÔN NGỮ TRỰC TUYẾN

35.png

HỌC TRỰC TUYỂN 1 KÈM 1 hoặc NHÓM hoặc GIA SƯ với đội ngũ giáo viên chất lượng

36.png

THỰC HÀNH KỸ NĂNG NÓI với giáo viên bản ngữ và sự hỗ trợ của trợ giảng

37.png

NÂNG CAO KIẾN THỨC & KỸ NĂNG cần thiết trong công việc qua các buổi TALK SHOW

38.png

TỰ ÔN TẬP qua
E-LEARNING đi kèm theo giáo trình có giá trị đến 2 năm

ƯU ĐÃI

 Học Viên được tặng TAI NGHE 
khi đăng ký khóa học 1 KÈM 1